• slider

  • slider

  • slider
  • Style mode Firma Style Mode vznikla v roce 1992 a jsme tak nejdéle působícím svatebním salonem v regionu. Z toho pramení i naše znalosti a zkušenosti ve svatebních službách.
  • Svatební šaty Pardubice Již řadu let spolupracujeme s firmou JASMINE, která nám dodává krásné modely svatebních šatů.
  • Květinový servis V současné době spolupracujeme hlavně s panem Petrem Kopáčem, mistrem České republiky ve vazbě květin.
5517-1

Svatební šaty

Svatební šaty pro nás vyrábí firma JASMINE. S touto značkou spolupracujeme již mnoho let
42086-2-1

Společenské šaty

Společenské šaty objednáváme hlavně od firmy JASMINE a hned z několika jejich podznaček
img_servicepartner_intro3

Pánské obleky

Pánské obleky, vesty, smokingy, fraky a žakety půjčujeme a prodáváme.
66

Snubní prsteny

Snubní prsteny pro nás vyrábí RETOFY a SOLITER. Jsou vyráběny vždy na míru
55

Spodní prádlo

Značka SIMONE PERELE vznikla ve Francii v roce 1948 a jedná se o rodinou firmu.
44

25 let STYLE MODE. pravidla soutěže

FOTO soutěž „Podzimní foto soutěž se Style Mode“ – soutěž o 3 x voacher v hodnotě 2000 Kč na společenské šaty v salonu Style Mode. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo v ní vyfotí fotku ve společenských šatech, pošle ji prostřednictvím elektronické sociální sítě Facebook (dále jen „FB“) a to pomocí zprávy na FB stránku Style Mode (dále jen „Style Mode“). Přijatou fotku umístíme do speciální soutěžní galerie na FB profilu Style Mode. Zprávy s fotkami přijaté od soutěžících budou kontrolovány a fotky následně umisťovány do galerie 1x denně. Soutěž probíhá od 18. 9. 2017 do 12. 11. 2017. Soutěžící bude o umístění soutěžní fotografie vyrozuměn, a to odpovědí na jeho zprávu s potvrzením o umístění v soutěžní fotogalerii. Hlavní výhra: 3 x voacher v hodnotě 2000 Kč na společenské šaty v salonu Style Mode. Vedlejší výhra (Cena poroty): 1 x voacher v hodnotě 2000 Kč na společenské šaty v salonu Style Mode. Plná pravidla I. Úvodní ustanovení Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „Jarní foto soutěž se Style Mode“, vytvořený výlučně za účelem marketingových kampaní společnosti Style Mode – svatební šaty Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 65, 530 02, Pardubice, IČO 26207061. Společnost Quenya technologie, s.r.o., Karlštejn 103, 267 18, Karlštejn, IČO 26463148, je organizátorem a zároveň pořadatelem marketingových kampaní (dále jen „Pořadatel“). II. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 18. 9. 2017 do 12. 11. 2017 (dále jen „doba konání soutěže“) na elektronické sociální síti Facebook. Do soutěže se může soutěžící zařadit nejpozději dne 12. 11. 2017 do 12:00. (zaslání zprávy prostřednictvím FB). III. Účast v soutěži a určení výherce: 1. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která dovršila v den začátku soutěže, tj. 18. 9. 2017 18 let věku (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“). 2. Pro účely těchto Pravidel se "soutěžícím" rozumí každá fyzická osoba, která ke dni registrace v soutěži splňuje všechny podmínky soutěže a souhlasí s těmito Pravidly. Správnost těchto údajů bude kontrolována. Pokud nebudou údaje o výherci souhlasit, výherce ztrácí nárok na výhru. 3. Jedna fyzická osoba, přihlášena pod konkrétním e-mailem, resp. Facebookovou registrací z jedné IP adresy může vyhrát nejvíce 1 cenu. 4. Účast v soutěži není podmíněna nákupem zboží nebo služeb. 5. Účastí v soutěži vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly. 6. Soutěžící, kteří se zúčastní soutěže v rozporu s těmito pravidly, mohou být vyloučeni a ztratit nárok na výhru. 7. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo vyfotí fotku ve společenských šatech, pošle ji prostřednictvím FB, a to pomocí soukromé zprávy na FB stránku Style Mode s osobními údaji, specifikovanými v odst. 2 shora. Přijatou fotku správce FB stránky Style Mode umístí do speciální soutěžní galerie na FB stránce „Style Mode“. Zprávy s fotkami přijaté od soutěžících budou kontrolovány a fotky následně umisťovány do galerie 1x denně. Soutěž probíhá od 18. 9. 2017 do 12. 11. 2017, přičemž poslední fotografie budou na FB nahrány 12. 11. 2017 ve 12:00 hod. Soutěžící bude o umístění soutěžní fotografie vyrozuměn, a to odpovědí na jeho zprávu s odkazem na fotografii v soutěžní galerii. 8. Každý účastník soutěže může poslat maximálně jednu soutěžní fotku, během celého konání soutěže tj. 18. 9. 2017 do 12. 11. 2017. 9. První tři fotky s největším počtem „Like“ ke dni ukončení soutěže vyhrávají vždy po jednom 3 x voacher v hodnotě 2000 Kč na svatební nebo společenské šaty v salonu Style Mode. 10. Cena poroty: Pořadatelem určená porota vybere z fotek tu nejzajímavější a nejoriginálnější, jejíž autor vyhrává 1 x voacher v hodnotě 2000 Kč na svatební nebo společenské šaty v salonu Style Mode. IV. Výhra v soutěži, předání výhry: 1. Hlavní cenou jsou 3 x voacher v hodnotě 2000 Kč na společenské šaty v salonu Style Mode. 2. Všichni výherci soutěže budou kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na FB nejpozději do 5 dnů od ukončení soutěže a musí se nejpozději do 3 dnů spojit s organizátorem soutěže způsobem, který bude výhercům sdělen v předmětné zprávě. 3. Pokud se výhru nepodaří předat ani do [3] dnů od odeslání kontaktní FB zprávy pořadatele výhercům soutěže, zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže. 4. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry jinými výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, případně měnit podmínky předání výher. 5. Soutěžícím nevzniká právo výhry reklamovat. Výhry nelze vyplatit v hotovosti, ani je vyměnit za jiné. V. Vyloučení ze soutěže: 1. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům soutěže. 2. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že dosáhl své účasti v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, zejména pokud se bude jeden soutěžící pokoušet soutěžit z jedné IP adresy pod více e-mailovými adresami, resp. registracemi přes Facebook. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti Style Mode – svatební šaty Pardubice a společnosti Quenya technologie s.r.o., jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku. VI. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 1. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících budou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb. VII. Závěrečná ustanovení 1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat. 2. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována, ani jinak spojena se společností Facebook. 3. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli FB, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující. 4. Účastníci soutěže musí splňovat veškerá pravidla použití FB, uvedená na www.facebook.com/terms.php. 5. Soutěžící musí být držitelem autorských práv k fotografii nebo být držitelem autorských práv zmocněn k jejich využívání. Musí tedy pořadateli poskytnout souhlas ke zveřejnění fotografie od osoby, které patří tato autorská práva. Podezření z nepůvodnosti fotografie může být důvodem vyloučení ze soutěže. Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku v podobě fotografie a jeho zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob. 6. FB profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže. 7. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 8. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. 9. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě). 10. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit, či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. 11. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. 12. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. V Pardubicích dne 15. 9. 2017

Style mode | Svatební šaty Pardubice, Svatební agentura,Svatební salon

Firma Style Mode, svatební salon a agentura vznikla v roce 1992. Jsme tak nejdéle působícím svatebním salonem a agenturou v regionu. Z toho pramení i naše znalosti a zkušenosti ve svatebních službách. Za tak dlouhou dobu jsme oblékli již mnoho spokojených nevěst a jiných zákazníků. Svoje služby se snažíme neustále vylepšovat a doplňovat. V současnosti už poskytujeme kompletní svatební servis a jsme připraveni splnit každé přání nevěsty. Každá spokojená nevěsta je našim přínosem a cílem.

svatební květiny a šaty pardubiceKvětinový servis

Novinky
Nové a nepoužité šaty
Možnost si svatební šaty připlatit za první použití, což znamená, že za pouhých 2000,-Kč navíc budou Vámi vybrané šaty nové a nikým nepoužité.
Kolekce 2017
Svatební a společenské šaty z kolekce 2017 jsou již v obchodě.
Všechny novinky
Naši partneři
  • e q r t w

PERNŠTÝNSKÉ nám.65, (vedle pizzerie U Dušičků) Pardubice 530 02

Mob.: +420 606 656 300
E-mail: mzurianova@gmail.com

Provozní doba:
Pondělí - Pátek 9:00 - 18:00
Sobota 9:00 - 12:00

Kontaktní formulář